فولادین ذوب آمل

ماهیچه سازی گروه فولادین ذوب آمل

ماهیچه سازی:

تولید ماهیچه با ماشین آلات Cold Box و Hot Box و مواد اولیه با کیفیت بالا انجام می گردد. ماهیچه ها پس از کنترل چشمی و ابعادی به خطوط ذوب ریزی ارسال می گردند. و در صورت لزوم بر روی آن ها روکش (رنگ) قرار می گیرد.ظرفیت (لیتر) مقدار مبداء (سازنده) ماشین تولید ماهیچه
25 5 ایتالیا دستگاه Cold Box هانزبرگ
25 2 انگلیس دستگاه Cold Box مورکس
40 1 آلمان دستگاه Cold Box دیزا
25 1 ایران دستگاه Cold Box تبریز
15 10 ایران دستگاه شوت Hot Box