فولادین ذوب آمل

سایر صنایع گروه فولادین ذوب آمل

سایر صنایع:


نام قطعه ماده سازنده وزن (Kg)
چکش سنگ شکن فولاد hadfielsd 50-780
سنگ شکن مقعر فولاد hadfielsd 155-770
غلاف سنگ شکن فولاد hadfielsd 120-700
سنگ شکن اصلی فولاد کربن 850-1250
سنگ شکن مبدل فولاد کربن 235-10700