فولادین ذوب آمل

قالب گیری خط دیزا گروه فولادین ذوب آمل

خطوط قالب گیری:

تولید قطعات خودروئی در خطوط انجام می گردد. قالب گیری با روش ماسه تر انجام می شود. بنابراین میکسر ماسه سازیIRICH و دیزا جهت آماده سازی ماسه استفاده می گردد. این خطوط قالب گیری با دستگاه های اتوماتیک تجهیز شده است.


فرآیند ذوب ریزی توسط دستگاه تمام اتوماتیک پورینگ با سیستم تلقیح اتومات انجام می شود.روش پورینگ ظرفیت ابعاد (MM) مبداء (سازنده) خط قالب گیری
پورینگ اتومات 350 قالب در ساعت 535X750X120-390 دانمارک دیزا 130X