فولادین ذوب آمل

تمیزکاری گروه فولادین ذوب آمل

تکمیل کاری:

کیفیت قطعات پس از تخلیه از خط تولید (با کد قابل ردیابی) مورد آزمایش قرار می گیرد. پس از تائید کیفیت قطعات مراحل تکمیل کاری انجام میگردد.(شات بلاست، سنگ زنی و شات پین).ظرفیت مبداء (سازنده) فعالیت دستگاه
10 تن در ساعت چین شات بلاست و شات پین شات بلاست مستمر
7 تن در ساعت آلمان شات بلاست و شات پین شات بلاست VOGEL و SCHEMMANN
1 قطعه/45 ثانیه ایتالیا سنگ زنی مایوس SAM300
1 قطعه/60 ثانیه ایتالیا سنگ زنی مایوس SAM600