فولادین ذوب آمل

قالب گیری خط هانزبرگ گروه فولادین ذوب آمل

خطوط قالب گیری:

تولید قطعات خودروئی در خطوط انجام می گردد. قالب گیری با روش ماسه تر انجام می شود. بنابراین میکسر ماسه سازیIRICH جهت آماده سازی ماسه استفاده می گردد. این خطوط قالب گیری با دستگاه های اتوماتیک تجهیز شده است.


فرآیند ذوب ریزی توسط دستگاه تمام اتوماتیک پورینگ با سیستم تلقیح اتومات انجام می شود.روش پورینگ ظرفیت ابعاد (MM) مبداء (سازنده) خط قالب گیری
پورینگ اتومات 180 قالب در ساعت 900X700X2X225 ایتالیا هانزبرگ