فولادین ذوب آمل

تولید قطعات سنگین گروه فولادین ذوب آمل

قطعات سنگین:

ایستگاه قطعات سنگین انواع مختلفی از قطعات آهنی یا فولادی صنعتی را با دو روش قالب گیری و قطعات تحویلی تکمیل شده با توجه به الزامات مشتری ریخته گری می نماید. فرآیند قالب گیری توسط ماسه قالب گیری با سدیم سیلیکات انجام می گردد. ( CO2 یا روش قالب گیری دستی)


روش پورینگ ظرفیت ابعاد مبداء (سازنده) خط قالب گیری
پورینگ ملاقه ای 1MT-12MT ذوب بسته به وزن و شکل قطعه ایران دستی
پورینگ ملاقه ای 1MT-12MT ذوب بسته به وزن و شکل قطعه ایران قالب گیری کامل