فولادین ذوب آمل

تاریخچه گروه فولادین ذوب آمل


   تاریخچه

فولادین ذوب آمل در سال 1995 تاسیس گردید.پس از بیش از 10 سال تجربه و کسب شهرت برای محصولات تولیدی ممتاز، فصل جدیدی در سال 2005 آغاز گردید و شرکت فولادین ذوب آمل پروژه های خود را با طراحی GEMCO با استفاده از ماشین آلات مدرن و لی اوت اروپائی جهت تقویت کیفیت و کارائی برای رسیدن به استانداردهای جهانی آغاز نموده است.