فولادین ذوب آمل

نصب و راه اندازی خط hws گروه فولادین ذوب آمل


خط قالب گیری HWS

تولید قطعات خودروئی در ایستگاه خطوط قالب گیری انجام می گردد. قالب گیری با روش ماسه تر انجام می گردد. بنابراین میکسرهای ماسه سازی IRICH و دیزا جهت ساخت ماسه تر استفاده می گردند. همچنین این خطوط به خوبی با سیستم اتوماتیک تجهیز گردیده است.

فرآیند ذوب ریزی توسط ماشین آلات تمام اتومات پورینگ با سیستم تلقیح انجام می گردد.


روش پورینگ ظرفیت ابعاد مبداء (سازنده) خط قالبگیری
پورینگ مدل: P-10-S 120 قالب دردقیقه 900*750*2*300 آلمان HWS