فولادین ذوب آمل

قطعات موتور در گروه فولادین ذوب آمل

قطعات موتوری

عکس قطعه وزن (Kg) گرید استاندارد نام قطعه مواد نوع مشتری
15 GSB2 , PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل TU5 ساپکو ، ایرانخودرو
5.5 GL400-12,psa منیفولد اگزوز
7.6 GL200,PSA B511110 فلایویل آهن خاکستری
17.5 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل XU7
8 GL200,PSA B511110 فلایویل آهن خاکستری
16 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل EF7
8.9 GJL300 , IK1501110022 فلایویل آهن خاکستری
6.6 GJV SiMo4.5-0.6,IK1501110025 منیفولد اگزوز آهن فشرده
15 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل EC5 سایپا و سیتروئن
1.4
2.5
FGL250
FGL250
پرشر پلیت پیکان
پرشر پلیت پراید
آهن خاکستری پراید و پیکان پایا کلاچ