فولادین ذوب آمل

نورد مقاع آلیاژی گروه فولادین ذوب آمل

نورد میلگرد

ظرفیت طراحی شده سالانه برای خطوط میلگرد 200,000 تن می باشد. خط نورد میلگرد با ایستگاه تست آلیاژ فولادی تجهیز شده اند:

اندازه گیری ابعادی ( ضخامت و طول)، نقص سطحی تست های NDT (ادی کارنت و سیرکو فلکس)، نقص های تست های داخلی (التراسونیک)، نقص سطحی تست های NDT (مگنتیک پارتیکل)، خط لایه برداری و پولیش و خط مستقیم


ظرفیت سالانه(تن در سال) گرید فولاد اصلی مواد اولیه ابعاد شمش (mm) تولید ترکیبی خط
200,000 فولاد کربن پایین و متوسط ; فولاد سردکار فولاد ارتجاعی; فولاد آلیاژ پایین (برای میلگرد) و فولاد آلیاژی ساختمانی تا 200*200 شاخصه محصول: آلیاژ میلگرد : (mm) 65ᶲ ͠30ᶲ نورد میلگرد
تا 120*120 استفاده رایج/میلگرد: (mm) 32ᶲ ͠12ᶲ