فولادین ذوب آمل

تجهیزات آزمایشگاهی گروه فولادین ذوب آمل   ابزار اندازه گیری خواص مکانیکی

تست کشش

تست سختی برینل

دستگاه سختی جامع (یونیورسال) M10

میکرو سختی(میکرو هاردنس)

تست ضربه

   آزمایشگاه ماسه تر

دستگاه کوبش ماسه

دستگاه الک

دستگاه استحکام یونیورسال(جامع)

مخلوط کن (میکسر) آزمایشگاه

کوره (حداکثر دما 1100 درجه سلسیوس)

آزمایشگاه شیمیائی (خاک و خاک فعال)

   ابزار انتشار ذرات اتمی

DFS 500

اسپکترومتر M10

   ابزار متالوگرافی

میکروسکوپ نوری

آسیاب داغ